...
درخواست درگاه اینترنتی
متقاضی گرامی خواهشمند است به منظور ثبت نام جهت اخذ  درگاه اینترنتی پارسیان فرم قرارداد را دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل ipg@pec.ir ارسال نمائید.در صورت تایید مدارک درگاه شما در اسرع وقت فعال شده و مستندات مورد نیاز برای راه اندازی درگاه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.