...
نشانی تهران، بلوار آفریقا، خیابان شهید سلطانی، پلاک 8
تلفن   87 - 22661777
فکس   88787535
واحد بازاریابی دارندگان کارت   7 - 22661761
ارتباط با مشتریان تماس رایگان از سراسر کشور   2318-021
پست الکترونیکی info@pecomco.com
ساختمان سپیدار   ۸۸۷۸۷۵۳۶